Treffer 1 - 20 Treffer von 67 für Suche 'Dulinicz, Marek 1957-2010', Suchdauer: 0,02s
1
von Dulinicz, Marek 1957-2010
Veröffentlicht in Archeologia Żywa, 16(1) (2001)
2001.
Umfang/Format: 23-24 : Abb.
Schriftenreihe
2
von Dulinicz, Marek 1957-2010
Veröffentlicht in Człowiek, sacrum, środowisko : Miejsca kultu w wczesnym średniowieczu.
Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii PAN (Wrocław), 2000.
Umfang/Format: 85-98 : Abb.
Buch
4
5
von Dulinicz, Marek 1957-2010
Veröffentlicht in Słowianie i ich sąsiedzi we wczesnym średniowieczu.
Lublin/Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
Umfang/Format: 337-344 : Abb.
Buch
6
von Dulinicz, Marek 1957-2010
Veröffentlicht in Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej. 1. (Festschrift Lech Leciejewicz).
Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii PAN (Wrocław), 1996.
Umfang/Format: 207-214 : Abb.
Buch
11
von Dulinicz, Marek 1957-2010
Veröffentlicht in Lokalne ośrodki władzy państwowej w 11-12 wieku w Europie Środkowo-Wschodniej : Spotkania bytomskie. 1.
Wrocław : Instytut Archeologii i Etnologii PAN (Wrocław), 1993.
Umfang/Format: 47-61 : Abb.
Buch
12
von Dulinicz, Marek 1957-2010
Veröffentlicht in Origins of Central Europe.
Warszawa : Scientia, 1997.
Umfang/Format: 137-141 : Abb.
Buch
13
von Dulinicz, Marek 1957-2010
Veröffentlicht in Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia.
Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN (Warszawa), 2005.
Umfang/Format: 263-275 : Abb.
Buch
15
von Dulinicz, Marek 1957-2010
Veröffentlicht in Budownictwo i budowniczowie w przeszłości.
Łódź : Instytut Archeologii i Etnologii PAN (Łódź), 2002.
Umfang/Format: 127-136 : Abb.
Buch
16
von Dulinicz, Marek 1957-2010
Veröffentlicht in Problemy przeszłości Mazowsza i Podlasia.
Warszawa : Instytut Archeologii i Etnologii PAN (Warszawa), 2005.
Umfang/Format: 187-206 : Abb.
Buch
18
von Dulinicz, Marek 1957-2010
Veröffentlicht in Przez granice czasu. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu.
Pułtusk : Instytut Antropologii i Archeologii WSH (Pułtusk), 2008.
Umfang/Format: 177-190 : Abb.
Buch
19
von Dulinicz, Marek 1957-2010
Veröffentlicht in Civitas Schinesghe cum pertinentiis.
Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003.
Umfang/Format: 89-119 : Abb.
Buch