Showing 1 - 20 results of 37 for search 'Grabarczyk, Tadeusz 1966-', query time: 0.02s
2
by Grabarczyk, Tadeusz 1966-
Published in Studia Gothica, 1 (1996)
1996.
Physical Description: 123-127 : Abb.
Serial
3
by Grabarczyk, Tadeusz 1966-
Published in Od pradziejów po współczesność : Archeologiczne wędrówki.
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2007.
Physical Description: 80-84 : Abb.
Book
4
by Grabarczyk, Tadeusz 1966-
Published in Aktualne problemy kultury łużyckiej na Pomorzu.
Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2007.
Physical Description: 21-23.
Book
5
by Grabarczyk, Tadeusz 1966-
Published in Brusy i okolice w pradziejach na tle porównawczym.
Brusy : Urząd Miejski w Brusach, 2005.
Physical Description: 32-37 : Abb.
Book
9
by Grabarczyk, Tadeusz 1966-
Published in Pomorania Antiqua, 18 (2001)
2001.
Physical Description: 231-247 : Taf.
Serial
11
by Grabarczyk, Tadeusz 1966-
Published in Archaeologia et historia. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Romanie Barnycz-Gupieńcowej.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000.
Physical Description: 137-141 : Abb.
Book
12
by Grabarczyk, Tadeusz 1966-
Published in Comhlan. Studia z archeologii okresu przedrzymskiego i rzymskiego w Europie Środkowej dedykowane Teresie Dąbrowskiej w 65. rocznicę urodzin.
Warszawa : Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.
Physical Description: 189-192 : Taf.
Book
13
by Grabarczyk, Tadeusz 1966-
Published in [Rez.zu]: Die Fibeln in Polen.
2006.
Physical Description: 543-544 : Abb.
Serial
17
by Grabarczyk, Tadeusz 1966-
Published in Aktualne problemy kultury pomorskiej.
Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2005.
Physical Description: 65-69.
Book
18
by Grabarczyk, Tadeusz 1966-
Published in Archeologia i starożytnicy. Studia dedykowane Profesorowi Andrzejowi Abramowiczowi w 70 rocznicę urodzin.
Łódź : Instytut Archeologii i Etnologii PAN (Łódź), 1997.
Physical Description: 43-46.
Book
19
by Grabarczyk, Tadeusz 1966-
Published in Terra Barbarica. Studia ofiarowane Magdalenie Mączyńskiej w 65. rocznicę urodzin.
Łódź : Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
Physical Description: 693-696 : Abb.
Book
20
by Grabarczyk, Tadeusz 1966-
Published in 14 Sesja Pomorzoznawcza. 1. Od epoki kamienia do okresu rzymskiego.
Gdańsk : Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, 2005.
Physical Description: 31-34.
Book