Treffer 1 - 20 Treffer von 27 für Suche 'Guščina, Irina Ivanovna 1929-2008‏', Suchdauer: 0,02s
6
von Guščina, Irina Ivanovna 1929-2008‏.
Veröffentlicht in Sovetskaja archeologija, 2.1957
Umfang/Format: 241-246, Abb.
Artikel
7
von Guščina, Irina Ivanovna 1929-2008‏.
Veröffentlicht in Sovetskaja archeologija, 1.1958
Umfang/Format: 241-244, Abb.
Artikel
14
von Guščina, Irina Ivanovna 1929-2008‏.
Veröffentlicht in Sovetskaja archeologija, 2.1957
Umfang/Format: 206-210, Abb.
Artikel
17
von Guščina, Irina Ivanovna 1929-2008‏.
Veröffentlicht in Pozdnie Skify Kryma : Late Scythians of Crimea.
Moskva : Gosudarstvennyj Istoričeskij Muzej, 2001.
Umfang/Format: 5 : Abb.
Buch
18
von Guščina, Irina Ivanovna 1929-2008‏.
Veröffentlicht in Pozdnie Skify Kryma : Late Scythians of Crimea.
Moskva : Gosudarstvennyj Istoričeskij Muzej, 2001.
Umfang/Format: 6.
Buch
20
von Guščina, Irina Ivanovna 1929-2008‏.
Veröffentlicht in Pozdnie Skify Kryma : Late Scythians of Crimea.
Moskva : Gosudarstvennyj Istoričeskij Muzej, 2001.
Umfang/Format: 230-238 : Abb. Taf.
Buch