Αρχαία Θράκη : αρχαϊκοί, κλασικοί, ελληνιστικοί, ρωμαϊκοί χρόνοι : Πρακτικά 2ου Διεθνούς Συμποσίου Θρακικών Σπουδών : Κομοτηνή, 20-27 Σεπτεμβρίου 1992 = Thrace ancienne : époque archaïque, classique, hellénistique, romaine : Actes 2e Symposium International des Études Thraciennes : Komotini, 20-27 Septembre.

Parallelsachtitel: Actes 2e Symposium Ιnternational des Études Thraciennes : Thrace ancienne
Praktika 2ou Diethnous Symposiou Thrakikōn Spoudōn : Archaia Thrakē
2ou Diethnous Symposiou Thrakikōn Spoudōn : Archaia Thrakē
2e Symposium International des Études Thraciennes : Thrace ancienne
Thrace ancienne : époque archaïque, classique, hellénistique, romaine
Zusätzlicher Titel: Archaia Thrakē : archaïkoi, klasikoi, hellēnistikoi, rōmaïkoi chronoi : Praktika 2ou Diethnous Symposiou Thrakikōn Spoudōn : Komotēnē, 20-27 Septemvriou 1992 = Thrace ancienne : époque archaïque, classique, hellénistique, romaine : Actes 2e Symposium International des Études Thraciennes : Komotini, 20-27 Septembre.
Corporate Author: Diethnes Symposio Thrakikōn Spoudōn Komotini, Greece)
Published: Komotini : Ed. de l'Ass. culturelle de Komotini, 1997.
Physical Description: 2 v. ; 29 cm.
Thesaurus:
Subjects:
Contents/pieces: 60 records
Bibliography: Includes bibliographical references and index.
ISBN: 9608600502
9608600510 (v.1)
9608600529 (v.2)
Zusätzliche Informationen: Text in Greek, French and English