Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 19.2005

Published: Θεσσαλονίκη : Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2007.
Physical Description: 28 cm.
Included in: Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη
Contents/pieces: 45 records
Call Number Description Item Status Note
Zs GR 5 15.2001
Zs GR 5 16.2002
Zs GR 5 17.2003
Zs GR 5 18.2004
Zs GR 5 19.2005 On order
Zs GR 5 20.2006
Zs GR 5 21.2007
Zs GR 5 22.2008
Zs GR 5 23 (2009)
Zs GR 5 24 (2010) On order
Zs GR 5 24 (2010)
Zs GR 5 25 (2011)
Zs GR 5 25 (2011) On order
Zs GR 5 26 (2012)
Zs GR 5 27 (2013)
Zs GR 5 28 (2014) On order
Zs GR 5 Jubliläumsband.
Call Number Description Item Status Note
A 4391 l
A 4391 l 11 (1997)
A 4391 l 14 (2000)
A 4391 l 21 (2007)
A 4391 l 22 (2008)
A 4391 l 23 (2009) On order
A 4391 l 24 (2010) On order
A 4391 l 25 (2011) On order
A 4391 l 26 (2012) On order
A 4391 l 27 (2013) On order
A 4391 l 28 (2014) On order
Call Number Description Item Status Note
Z Griech 35 1 (1987)-16 (2002), 18 (2004)-23 (2009)+ 20 chronia (2009) -
Z Griech 35 24 (2010)
Z Griech 35 25 (2011) On order Reclamed!
Z Griech 35 26 (2012)
Z Griech 35 27 (2013) On order
Z Griech 35 28 (2014) On order
Call Number Description Item Status Note
Z-GR/AErgoMak 1 (1987) - 21 (2007), 20 choria (2009)
Z-GR/AErgoMak 22 (2008)
Z-GR/AErgoMak 23 (2009)
Z-GR/AErgoMak 24 (2010)
Z-GR/AErgoMak 25 (2011)
Z-GR/AErgoMak 26 (2012)
Z-GR/AErgoMak 27 (2013)
Z-GR/AErgoMak 28 (2014) On order
Call Number Description Item Status Note
XII 139 1 (1987) - 27 (2013), Jub.Bd. (2009)
Call Number Description Item Status Note
22/5.5 1(1987)-25 (2011), Jub.Bd. (2009)