Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 21.2007

Published: Θεσσαλονίκη : Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2010.
Physical Description: 28 cm.
Included in: Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη
Contents/pieces: 50 records
Keine Informationen zu Zugangsbeschränkungen