Εικονογραφημένο Λεξικό του Αγίου Όρους = Bildlexikon des heiligen Berges Athos. τόμος πρώτος, μέρος πρώτο, Άτλας των είκοσι κυρίαρχων μονών

Parallelsachtitel: Bildlexikon des heiligen Berges Athos
Atlas tou Athōnos
Άτλας του Άθωνος
Athōs. I
Άθως. I
Topographia kai istorikē architektonikē :
Τοπογραφία και ιστορική αρχιτεκτονική :
Zusätzlicher Titel: Eikonographēmeno lexiko tou Agiou Orous Athōnos.
Main Author: Mylōnas, Paulos M.
Corporate Author: Deutsches Archäologisches Institut.
Published: Tübingen : Wasmuth, 2000.
Edition: [Greek edition].
Physical Description: 195 p. : ill., maps ; 30 cm.
Subjects:
Contents/pieces: 3 records
Call Number Description Item Status Note
Q A 5870 (1) Greek
Call Number Description Item Status Note
B VI Atho 72
Call Number Description Item Status Note
VIII1 Myl(1,1,1b) T. 1, m. 1, Teuchos 1
Call Number Description Item Status Note
KA Myl 1.1c
Call Number Description Item Status Note
Ha Athos 650 Mag (1-4)
Call Number Description Item Status Note
D-8/2/16355 b
Call Number Description Item Status Note
TOP M ATHO 1.1.1c Griechisch
Call Number Description Item Status Note
D Mylo 1 (grie.)