Αρχαιολογική εφημερίς : περιοδικόν της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Previous Title: Ephēmeris archaiologikē
Parallelsachtitel: AEphem
AEφημ
Archaiologikē ephēmeris
Zusätzlicher Titel: Archaiologikē ephēmeris
Corporate Author: Archaiologikē Hetaireia.
Published: Αθήνα : Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1910 -.
Physical Description: v. ; 28 cm.
Available also on microfilm from Clearwater Pub. Co.
Location: DAI ROM Z Griech 30: (1927-)
DAI ROM Z Griech 30 Mag2 (1910-1925/26)
DAI ISTAN Zs GR 4
DAI MADRD Z 25 / 77
DAI ZENTR Z-GR/AEphem
DAI ATHEN XII 155
DAI RGK A 4391
BSA 22/5
Summary holding: Rom: p.3 : t.1 : k.2 (1910)-
ISTAN: 1910-
MADRID: 17 (1862 / 63) -
Zentrale: 1858-1860; 1862-1863; 1869-1870; 1872-1874 (Mappe, s. Folioregal) ; 1883 - 1985 ; 125 (1986)-
Athen: 1 (1837)-
Frankfurt: 22 (1883) -
BSA Library: 1 (1910) -
Contents/pieces: 90 records
Physical Form Note: Archaiologikē ephēmeris (Online version)
Call Number Description Item Status Note
Zs GR 4 139.2000
Zs GR 4 140.2001
Zs GR 4 141.2002
Zs GR 4 142.2003(2005)
Zs GR 4 143.2004
Zs GR 4 144.2005
Zs GR 4 145.2006
Zs GR 4 146.2007
Zs GR 4 147.2008
Zs GR 4 148.2009
Zs GR 4 149.2010
Zs GR 4 150.2011
Zs GR 4 151 (2012)
Zs GR 4 152 (2013)
Zs GR 4 153 (2014)
Zs GR 4 154 (2015)
Zs GR 4 155 (2016)
Zs GR 4 156 (2017)
Zs GR 4 157 (2018)
Zs GR 4 158 (2019)
Call Number Description Item Status Note
Z 25 / 77 149.2010
Z 25 / 77 150 (2011)
Z 25 / 77 150.2011
Z 25 / 77 151 (2012)
Z 25 / 77 152 (2013)
Z 25 / 77 153 (2014)
Z 25 / 77 154 (2015)
Z 25 / 77 155 (2016)
Z 25 / 77 156 (2017)
Z 25 / 77 157 (2018)
Z 25 / 77 158 (2019)
Z 25 / 77 17 (1862/63)-
Call Number Description Item Status Note
A 4391
A 4391 150 (2011) In Process
A 4391 151 (2012)
A 4391 152 (2013)
A 4391 153 (2014) On order
A 4391 154 (2015) On order
A 4391 155 (2016) On order
A 4391 156 (2017) On order
A 4391 157 (2018) On order
A 4391 158 (2019) On order
Call Number Description Item Status Note
Z Griech 30 155/156 (2016/17)
Z Griech 30 157 (2018) Binding
Z Griech 30 158 (2019) Binding
Z Griech 30 Mag2 1910 - 1925/26
Z Griech 30 1927 - 154 (2015) -
Call Number Description Item Status Note
Z-GR/AEphem 152 (2013)
Z-GR/AEphem 153 (2014)
Z-GR/AEphem 154 (2015)
Z-GR/AEphem 155 (2016)
Z-GR/AEphem 156 (2017)
Z-GR/AEphem 157 (2018)
Z-GR/AEphem 158 (2019)
Z-GR/AEphem 1858-1860; 1862-1863; 1869-1870; 1872-1874 (Mappe, s. Folioregal) ; 1883 - 1985 ; 125 (1986) - 151 (2012)
Call Number Description Item Status Note
XII 155 1 (1837) - 158 (2019)
Call Number Description Item Status Note
22/5 1(1910) -