Αρχαιολογική εφημερίς : περιοδικόν της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.

Vorheriger Titel: Ephēmeris archaiologikē
Parallelsachtitel: AEphem
AEφημ
Archaiologikē ephēmeris
Zusätzlicher Titel: Archaiologikē ephēmeris
Körperschaft: Archaiologikē Hetaireia.
Ort/Verlag/Jahr: Αθήνα : Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, 1910-.
Umfang/Format: v. ; 28 cm.
Available also on microfilm from Clearwater Pub. Co.
Standort: DAI ROM Z Griech 30: (1927-)
DAI ROM Z Griech 30 Mag2 (1910-1925/26)
DAI ISTAN Zs GR 4
DAI MADRD Z 25 / 77
DAI ZENTR Z-GR/AEphem
DAI ATHEN XII 155
DAI RGK A 4391
BSA 22/5
Zusammenfassender Bestand: Rom: p.3 : t.1 : k.2 (1910)-
ISTAN: 1910-
MADRID: 17 (1862/63)-
Zentrale: 1858-1860; 1862-1863; 1869-1870; 1872-1874 (Mappe, s. Folioregal) ; 1883 - 1985 ; 125 (1986)-
Athen: 1 (1837)-
Frankfurt: 22 (1883) -
BSA Library: 1 (1910) -
Inhalte/Bestandteile: 89 Datensätze
Online Zugang: Online available
Physische Publikationsformen: Available also on microfilm from Clearwater Pub. Co.

Online

Online available
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Online 1910 - 1925/26
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Zs GR 4 158 (2019) On order
Zs GR 4 157 (2018)
Zs GR 4 156 (2017)
Zs GR 4 155 (2016)
Zs GR 4 154 (2015)
Zs GR 4 153 (2014)
Zs GR 4 152 (2013)
Zs GR 4 150.2011
Zs GR 4 151 (2012)
Zs GR 4 149.2010
Zs GR 4 148.2009
Zs GR 4 147.2008
Zs GR 4 146.2007
Zs GR 4 145.2006
Zs GR 4 144.2005
Zs GR 4 143.2004
Zs GR 4 142.2003(2005)
Zs GR 4 141.2002
Zs GR 4 140.2001
Zs GR 4 139.2000
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z 25 / 77 158 (2019) On order
Z 25 / 77 157 (2018)
Z 25 / 77 156 (2017)
Z 25 / 77 155 (2016)
Z 25 / 77 154 (2015)
Z 25 / 77 153 (2014)
Z 25 / 77 152 (2013)
Z 25 / 77 151 (2012)
Z 25 / 77 150.2011
Z 25 / 77 150 (2011)
Z 25 / 77 149.2010
Z 25 / 77 17 (1862/63)-
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
A 4391 158 (2019) On order
A 4391 157 (2018) On order
A 4391 156 (2017) On order
A 4391 155 (2016) On order
A 4391 154 (2015) On order
A 4391 153 (2014) On order
A 4391 152 (2013)
A 4391 151 (2012)
A 4391 150 (2011) In Process
A 4391
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z Griech 30 1927 - 154 (2015) -
Z Griech 30 Mag2 1910 - 1925/26
Z Griech 30 158 (2019) On order
Z Griech 30 157 (2018) In Process Aspettando rilegatura, stanza delle bibliotecarie
Z Griech 30 155/156 (2016/17)
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z-GR/AEphem 1858-1860; 1862-1863; 1869-1870; 1872-1874 (Mappe, s. Folioregal) ; 1883 - 1985 ; 125 (1986) - 151 (2012)
Z-GR/AEphem 158 (2019) On order
Z-GR/AEphem 157 (2018)
Z-GR/AEphem 156 (2017)
Z-GR/AEphem 155 (2016)
Z-GR/AEphem 154 (2015)
Z-GR/AEphem 153 (2014)
Z-GR/AEphem 152 (2013)
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
XII 155 1 (1837) - 157 (2018)
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
22/5 1(1910) -