Bulletin de correspondance hellénique = Deltíon hellēnikēs allēlographias. Supplément

Parallelsachtitel: Deltíon hellēnikēs allēlographias
BCH Supplément
Thasiaca / Supplement
Körperschaft: École Française d'Athènes.
Ort/Verlag/Jahr: Paris : Athènes : Boccard ; École Française d'Athènes, 1973-.
Umfang/Format: v. ; 26 cm.
Standort: DAI ISTAN Zs F 61
DAI ROM Z Fran 500 a
DAI ZENTR Z-F/BCH - Suppl.
BSA 3/4.1
DAI ATHEN XIV 10 a
DAI KAIRO Z 231
Zusammenfassender Bestand: ISTAN: 1.1973 - 13.1986; 14.1986; 15.1988 - 31.1997; 38.2000; 47.2006; 48.2008; 50.2007; 51.2009
Rom: v.1 (1973)-
BSA Library: 1 (1973)-
Frankfurt: 1 (1973) - 55 (2016)
Zentrale: v.1-60 (1973-2018) -
Athen: 1 (1973)-
Kairo: 13.1986; 17.1989; 23.1992; 26.1993; 33.1998
Inhalte/Bestandteile: 10 Datensätze
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z 23 / 1002
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
A 3755
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z-F/BCH - Suppl. 1.1973 - 40.2002 ; 42.2002 - 47.2006 ; 48.2008 ; 49.2008 ; 50.2007 - 53.2011
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z 231 13.1986; 17.1989; 23.1992; 26.1993; 33.1998
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
XIV 10 a 1 (1973) - 57 (2017)
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
v.1 (1973)-
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z Fran 500 a 1 (1973)-60 (2018) -