Απελευθερωτική επιγραφή από ιερό της Ενοδίας (Εξοχή Κοζάνης)

Main Author: Nigdelēs, P. M.
Other Authors: Souris, George A.
Published: Θεσσαλονίκη, 1996.
Physical Description: 69-81.
Thesaurus:
Included in: Τεκμήρια (Thessaloniki), 2.1996
Call Number Description Item Status Note
Z-GR/Tekmeria 13 (2015) On order
Z-GR/Tekmeria 12 (2013-2014)
Z-GR/Tekmeria 11 (2012)
Z-GR/Tekmeria 10 (2011)
Z-GR/Tekmeria 9 (2008)
Z-GR/Tekmeria 8 (2003/2004)
Z-GR/Tekmeria 7 (2002)
Z-GR/Tekmeria 6 (2001) On order
Z-GR/Tekmeria 5 (2000) On order
Z-GR/Tekmeria 4 (1998/99)
Z-GR/Tekmeria 3 (1997)
Z-GR/Tekmeria 2 (1996)
Z-GR/Tekmeria 1 (1995) On order