Hama : fouilles et recherches de la Fondation Carlsberg 1931-1938. 1. The pre- and protohistoric periods

Zusätzlicher Titel: The pre- and protohistoric periods
1. Verfasser: Thuesen, Ingolf.
Weitere Verfasser: Riis, P. J. 1910-
Ort/Verlag/Jahr: Copenhague : Nationalmuseet, 1988.
Umfang/Format: 279 p. : ill. graphics, maps, plans ; 33 cm.
Schriftenreihe: Nationalmuseets skrifter. Større beretninger ; 11
Thesaurus:
Schlagworte:
Inhalte/Bestandteile: 2 Datensätze
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
TOP-SYRI-HAMA 1/1
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
K TOP HAMA 1,I
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
B X Hama 5 (1)
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
K 27 / 3080
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
FO Ham 1.1.1
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
V 2951 a
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Ld Hama 250 - 1
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
D-11/2/9101
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Vord Hama