Les Celtes et les Alpes. [Exposition, Chambéry, 9 mai - 31 octobre 1986].

Weitere Verfasser: Bocquet, A. , [HerausgeberIn]
Ort/Verlag/Jahr: Chambéry : 1986.
Umfang/Format: 52 S., Abb.
Thesaurus:
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
P 794 m Mag