Πεπραγμένα τoυ Γ' Διεθνoύς Kρητoλoγικoύ Συνεδρίoυ, Ρέθυμνoν 18 - 23 Σεπτεμβρίoυ 1971, Τόμος 1, Πρoϊστoρικoί και αρχαίoι χρóνoι.

Zusätzlicher Titel: Pepragmena tou 3. Diethnous Krētologikou Synedriou.
Corporate Author: Diethnes Krētologikon Synedrion Rethymnon, Greece)
Published: Εν Αθήναις, 1973.
Physical Description: 484 p., 108 p. of plates : ill. ; 25 cm.
Subjects:
Contents/pieces: 45 records
Call Number Located Description Item Status Note
Y KRETSYN 3,1 Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Y 25 / 7010 (1) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Z 1003 m scala (3:1) Mag2 Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
S 40000 Non-circulation