"Θράξ ιππεύς", πρωτoβoύλγαρoι" και παράδειγμα πρoς απoφυγήν.

Main Author: Petsas, F.M.
Published: 1974.
Physical Description: 387-392, Taf.
Subjects:
Contained in: Mακεδoνικά. Σύγγραμμα περιoδικóν της Eταιρείας Mακεδoνικών Σπoυδών, 14.1974

For holdings click on the library location:
Also note the information in the superordinate data record

Call Number Located Description Item Status Note
Zs GR 30 Magazin 33.2001/2002 Non-circulation
Zs GR 30 Magazin 34.2003/2004 Non-circulation
Zs GR 30 Magazin 35.2005/2006 Non-circulation
Zs GR 30 Magazin 36.2007 Non-circulation
Zs GR 30 Magazin 37.2008 Non-circulation
Zs GR 30 Magazin 38 (2009) Non-circulation
Zs GR 30 Magazin 39 (2010-2012) Non-circulation
Zs GR 30 Magazin 40 (2013) On order
Zs GR 30 Magazin 41 (2015) On order
Zs GR 30 Magazin 42 (2017) On order
Zs GR 30 Magazin 43 (2018) On order
Call Number Located Description Item Status Note
Z-GR/Makedonika 2 (1941/52)-37 Non-circulation
Z-GR/Makedonika 38 (2009) Non-circulation
Z-GR/Makedonika 39 (2010-2012) Non-circulation
Z-GR/Makedonika 40 (2013-2014) Non-circulation
Z-GR/Makedonika 41 (2015-2016) Non-circulation
Z-GR/Makedonika 42 (2017) Non-circulation
Z-GR/Makedonika 43 (2018-2019) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Z Griech 230 1 (1940 )-43 (2018/19) Non-circulation Subscription cancelled - see Open Access Journal
Call Number Located Description Item Status Note
XII 187 1 (1940) - 41 (2015/2016) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
2 (1941/52) - 37 (2008) Non-circulation