Φανεoς - Φανoς εμι σημα.

Main Author: Franke, P.R.
Other Authors: Schmitt, R.
Published: 1974.
Physical Description: 1-4.
Subjects:
iDAI.publications
Contained in: Chiron. Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts, 4.1974

For holdings click on the library location:
Also note the information in the superordinate data record

Call Number Located Description Item Status Note
A 987 Bibliothek 53 (2023) Non-circulation
A 987 Bibliothek 5 (1975) Non-circulation
A 987 Bibliothek 9 (1979) Non-circulation
A 987 Bibliothek 10 (1980) Non-circulation
A 987 Bibliothek 6 (1976) Non-circulation
A 987 Bibliothek 13 (1983) Non-circulation
A 987 Bibliothek 14 (1984) Non-circulation
A 987 Bibliothek 4 (1974) Non-circulation
A 987 Bibliothek 12 (1982) Non-circulation
A 987 Bibliothek 15 (1985) Non-circulation
A 987 Bibliothek 8 (1978) Non-circulation
A 987 Bibliothek 7 (1977) Non-circulation
A 987 Bibliothek 3 (1973) Non-circulation
A 987 Bibliothek 21 (1991) Non-circulation
A 987 Bibliothek 20 (1990) Non-circulation
A 987 Bibliothek 17 (1987) Non-circulation
A 987 Bibliothek 16 (1986) Non-circulation
A 987 Bibliothek 18 (1988) Non-circulation
A 987 Bibliothek 19 (1989) Non-circulation
A 987 Bibliothek 25 (1995) Non-circulation
A 987 Bibliothek 24 (1994) Non-circulation
A 987 Bibliothek 23 (1993) Non-circulation
A 987 Bibliothek 35 (2005) Non-circulation
A 987 Bibliothek Non-circulation
A 987 Bibliothek 52 (2022) Non-circulation
A 987 Bibliothek 11 (1981) Non-circulation
A 987 Bibliothek 22 (1992) Non-circulation
A 987 Bibliothek 37 (2007) Non-circulation
A 987 Bibliothek 34 (2004) Non-circulation
A 987 Bibliothek 50 (2020) Non-circulation
A 987 Bibliothek 51 (2021) Non-circulation
A 987 Bibliothek 41 (2011) Non-circulation
A 987 Bibliothek 40 (2010) Non-circulation
A 987 Bibliothek 38 (2008) Non-circulation
A 987 Bibliothek 39 (2009) Non-circulation
A 987 Bibliothek 1 (1971) Non-circulation
A 987 Bibliothek 36 (2006) Non-circulation
A 987 Bibliothek 33 (2003) Non-circulation
A 987 Bibliothek 32 (2002) Non-circulation
A 987 Bibliothek 31 (2001) Non-circulation
A 987 Bibliothek 30 (2000) Non-circulation
A 987 Bibliothek 29 (1999) Non-circulation
A 987 Bibliothek 28 (1998) Non-circulation
A 987 Bibliothek 27 (1997) Non-circulation
A 987 Bibliothek 26 (1996) Non-circulation
A 987 Bibliothek 2 (1972) Non-circulation
A 987 Bibliothek 42 (2012) Non-circulation
A 987 Bibliothek 43 (2013) Non-circulation
A 987 Bibliothek 44 (2014) Non-circulation
A 987 Bibliothek 45 (2015) Non-circulation
A 987 Bibliothek 46 (2016) Non-circulation
A 987 Bibliothek 47 (2017) Non-circulation
A 987 Bibliothek 48 (2018) Non-circulation
A 987 Bibliothek 49 (2019) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Zs D 70 Magazin 33.2003 Non-circulation
Zs D 70 Magazin 34.2004 Non-circulation
Zs D 70 Magazin 35.2005 Non-circulation
Zs D 70 Magazin 36.2006 Non-circulation
Zs D 70 Magazin 37.2007 Non-circulation
Zs D 70 Magazin 38.2008 Non-circulation
Zs D 70 Magazin 39.2009 Non-circulation
Zs D 70 Magazin 40.2010 Non-circulation
Zs D 70 Magazin 41.2011 Non-circulation
Zs D 70 Magazin 42 (2012) Non-circulation
Zs D 70 Magazin 43 (2013) Non-circulation
Zs D 70 Magazin 44 (2014) Non-circulation
Zs D 70 Magazin 45 (2015) Non-circulation
Zs D 70 Magazin 46 (2016) Non-circulation
Zs D 70 Magazin 47 (2017) Non-circulation
Zs D 70 Magazin 48 (2018) Non-circulation
Zs D 70 Magazin 49 (2019) Non-circulation
Zs D 70 Magazin 50 (2020) Non-circulation
Zs D 70 Magazin 51 (2021) Non-circulation
Zs D 70 Magazin 52 (2022) Non-circulation
Zs D 70 Magazin 53 (2023) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Z Deutsch 190 50 (2020) Non-circulation
Z Deutsch 190 46 (2016) Non-circulation
Z Deutsch 190 47 (2017) Non-circulation
Z Deutsch 190 48 (2018) Non-circulation
Z Deutsch 190 49 (2019) Non-circulation
Z Deutsch 190 1 (1971) - 45 (2015) Non-circulation
Z Deutsch 190 51 (2021) Non-circulation
Z Deutsch 190 52 (2022) Non-circulation
Z Deutsch 190 53 (2023) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Z-D/Chiron 50 (2020) Non-circulation
Z-D/Chiron 1 (1971) - 42 (2012) Non-circulation
Z-D/Chiron 43 (2013) - 48 (2018) Non-circulation
Z-D/Chiron 49 (2019) Non-circulation
Z-D/Chiron 51 (2021) Non-circulation
Z-D/Chiron 52 (2022) Non-circulation
Z-D/Chiron 53 (2023) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Dam Z Chi Magazin Berlin 42 (2012) - 48 (2018) Non-circulation
Dam Z Chi Bibliothek Damaskus 1 (1971) - 41 (2011) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
200/8 Bibliothek 1 51 (2021) Non-circulation
200/8 Bibliothek 1 52 (2022) Non-circulation
200/8 Bibliothek 1 53 (2023) Non-circulation
200/8 1 (1971) - 45 (2015) Non-circulation
200/8 Bibliothek 1 46 (2016) Non-circulation
200/8 Bibliothek 1 47 (2017) Non-circulation
200/8 Bibliothek 1 48 (2018) Non-circulation
200/8 Bibliothek 1 49 (2019) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Z 20 / 1600 50 (2020) Non-circulation
Z 20 / 1600 51 (2021) Non-circulation
Z 20 / 1600 52 (2022) Non-circulation
Z 20 / 1600 1 (1971) -39 Non-circulation
Z 20 / 1600 53 (2023) Non-circulation
Z 20 / 1600 40.2010 Non-circulation
Z 20 / 1600 41.2011 Non-circulation
Z 20 / 1600 42 (2012) Non-circulation
Z 20 / 1600 43 (2013) Non-circulation
Z 20 / 1600 44 (2014) Non-circulation
Z 20 / 1600 45 (2015) Non-circulation
Z 20 / 1600 46 (2016) Non-circulation
Z 20 / 1600 47 (2017) Non-circulation
Z 20 / 1600 48 (2018) Non-circulation
Z 20 / 1600 49 (2019) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Z Chi Bibliothek 1 (1971) - 14(1984); 16(1986); 19(1989) - 53 (2023) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
FG 053 Bibliothek 7 (1977) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
III 199 1 (1971) - 53 (2023) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Z 40 Bibliothek Bd.1 (1971)- Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Z 238 1 (1971) - 9 (1979), 34 (2004) Non-circulation