Mikołaj Wisłocki (1821 - 1886). Zapomniany podróżnik i kolekcjoner. (Poln.m.lat.Res.) De Nicolao Wisłocki peregrinatore et antiquitatis amatore.

Main Author: Śliwa, J.
Published: 1993.
Physical Description: 471-481, Abb.
Thesaurus:
Included in: Meander. Miesięcznik poświęcony kulturze świata starożytnego, 48.1993
Call Number Description Item Status Note
Online Last issues are available online
Call Number Description Item Status Note
Z Pol 592 Mag v.1(1946)- v.14(1959), v.20(1965), v.22(1967)-51 (1996), 51 (2001,1-2), 52 (2002,5-6), 53 (2003,2-6), 54 (2004,1-2), 55 (2000,4-6), 56 (2001,1-2), 57 (2002,5-6), 58 (2003,2-6), 59(2004,1-2) Cancelled with vol. 59 (2004) incl.