Κρητικά χρονικά : τετραμηνιαία επιστημονική έκδοσις ; κείμενα και μελέται της Κρητικής ιστορίας.

Parallelsachtitel: KretChron
KρητΧρoν
Zusätzlicher Titel: Krētika chronika : tetramēniaia epistēmonikē ekdosis
Krētika chronika
Corporate Author: Diethnes Krētologikon Synedrion.
Published: Ιράκλειο : Α. Γ. Καλοκαιρινός, 1947-.
Physical Description: v. : ill. ; 24,5 cm.
Subjects:
Location: DAI ATHEN XII 128
DAI ROM Z Griech 200 Mag2
DAI ZENTR Z-GR/KretChron
DAI ISTAN Zs GR 29
Summary holding: Athen: 1 (1947) - 30 (1990); 31 (2011)-
Rom: 2.1948 - 30.1990 ; Register Vol. 1-30 (1994)
ISTAN: 2.1948 – 18.1964; 20.1966 - 25.1973
Zentrale: 2.1948 - 30.1990 ; Register Vol. 1-30 (1994)
Additional form: Κρητικά χρονικά (Online version)
Contents/pieces: 58 records
Call Number Located Description Item Status Note
XII 128 1 (1947) - 32 (2012) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Z 23/3000 Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
A 4385 Bibliothek Non-circulation
Bibliothek 12 (1958) Non-circulation
Bibliothek 30 (1990) Non-circulation
Bibliothek Reg. 1-30 (1994) Non-circulation
Bibliothek 2 (1948) Non-circulation
Bibliothek 3 (1949) Non-circulation
Bibliothek 4 (1950) Non-circulation
Bibliothek 5 (1951) Non-circulation
Bibliothek 6 (1952) Non-circulation
Bibliothek 7 (1953) Non-circulation
Bibliothek 8 (1954) Non-circulation
Bibliothek 9 (1955) Non-circulation
Bibliothek 10 (1956) Non-circulation
Bibliothek 11 (1957) Non-circulation
Bibliothek 13 (1959) Non-circulation
Bibliothek 27 (1987) Non-circulation
Bibliothek 14 (1960) Non-circulation
Bibliothek 15/16 (1961/62) Non-circulation
Bibliothek 17 (1963/66) Non-circulation
Bibliothek 18 (1964) Non-circulation
Bibliothek 19 (1965) Non-circulation
Bibliothek 20 (1966) Non-circulation
Bibliothek 21 (1969) Non-circulation
Bibliothek 22 (1970) Non-circulation
Bibliothek 23 (1971) Non-circulation
Bibliothek 24 (1971) Non-circulation
Bibliothek 25 (1973) Non-circulation
Bibliothek 1 (1947) Non-circulation
Bibliothek 26 (1986) Non-circulation
Bibliothek 28/29 (1988/89) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Z Griech 200 Mag2 2.1948 - 30.1990 ; Register Vol. 1-30 (1994) Non-circulation Publication ceased vol. 30 (1990) incl.
Call Number Located Description Item Status Note
Z-GR/KretChron Non-circulation Zentrale: 2.1948 - 30.1990 ; Register Vol. 1-30 (1994)