The prehistoric fortifications of Torone.

1. Verfasser: Papadopoulos, J.K.
Weitere Verfasser: Cross, G.M. , Jones, R.E.
Ort/Verlag/Jahr: 1999.
Umfang/Format: 163-170.
Thesaurus:
Enthalten in: Aegeum : annales d'archéologie égéenne de l'Université de Liège. Annales d'archéologie égéenne de l'Université de Liège, 19.1999
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Zs B 14 41 (2017) On order
Zs B 14 40 (2016)
Zs B 14 39 (2016)
Zs B 14 38 (2015)
Zs B 14 37 (2014)
Zs B 14 36 (2014)
Zs B 14 35 (2014)
Zs B 14 34 (2013)
Zs B 14 33 (2012)
Zs B 14 32 (2011)
Zs B 14 31 (2010)
Zs B 14 30 (2009)
Zs B 14 29 (2008)
Zs B 14 28 (2007)
Zs B 14 27 (2007)
Zs B 14 26.2005
Zs B 14 25.2005
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
A 76 k 41 (2017) On order
A 76 k 40 (2016) On order
A 76 k 39 (2016) On order
A 76 k 38 (2017) On order
A 76 k 37 (2016) On order
A 76 k 36 (2015) On order
A 76 k 35 (2014) On order
A 76 k 34 (2013)
A 76 k 33 (2012)
A 76 k 32 (2011)
A 76 k
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z Belg 30 41 (2017)
Z Belg 30 40 (2016)
Z Belg 30 39 (2016)
Z Belg 30 38 (2015)
Z Belg 30 37 (2014)
Z Belg 30 1 (1987) - 36 (2014) -
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z-B/Aegaeum 41 (2017) On order
Z-B/Aegaeum 40 (2016)
Z-B/Aegaeum 39 (2016)
Z-B/Aegaeum 38 (2015)
Z-B/Aegaeum 37 (2014)
Z-B/Aegaeum 36 (2014)
Z-B/Aegaeum 35 (2013)
Z-B/Aegaeum 34 (2013)
Z-B/Aegaeum 33 (2012)
Z-B/Aegaeum 1 (1987) - 32 (2011)
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
XIV 15 1 (1987) - 42 (2018)
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
9/05 1 (1987)-