Memorie storiche forogiuliesi 84.2004

Published: Udine : Deputazione di storia patria per il Friuli, 2004.
Included in: Memorie storiche forogiuliesi
Contents/pieces: 1 records
Call Number Description Item Status Note
A 5290
A 5290 91 (2011)
A 5290 92/93 (2012/13) In Process
A 5290 94/95 (2014/15)
A 5290 96 (2016)
A 5290 97 (2017) In Process
A 5290 98 (2018) On order
A 5290 Indice del 61-88
Call Number Description Item Status Note
Z Ital 2592 Mag 1-3 (1905/07), 4 : n.4 (1908)-9 (1913), 10 :n. 3-4 (1914)-
Z Ital 2592 Mag 2008.88
Z Ital 2592 Mag 2009/10.89/90
Z Ital 2592 Mag 93 (2013) On order
Z Ital 2592 Mag 94 (2014) On order
Z Ital 2592 Mag 95 (2015) On order
Z Ital 2592 Mag 96 (2016) On order
Z Ital 2592 Mag 97 (2017) On order
Z Ital 2592 Mag 98 (2018) On order