Η Θράκη στον ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο : Thrace in the Graeco-Roman World : Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Θρακολογίας, Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη 18-23 Οκτωβρίου 2005 = Proceedings of the 10th International Congress of Thracology, Komotini-Alexandroupolis 18-23 october 2005

Parallelsachtitel: Thrace in the Graeco-Roman World
Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Θρακολογίας, Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη 18-23 Οκτωβρίου 2005
Proceedings of the 10th International Congress of Thracology, Komotini-Alexandroupolis 18-23 october 2005
Πρακτικά του δέκατου Διεθνούς Συνεδρίου Θρακολογίας, Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη 18-23 Οκτωβρίου 2005
Proceedings of the tenth International Congress of Thracology, Komotini-Alexandroupolis 18-23 october 2005
Corporate Author: Congrès International de Thracologie Komotini-Alexandroupolis, Greece)
Ethnikon Hidryma Ereunōn (Greece)
Greece. Hypourgeio Politismou
Bulgarska Akademiia na Naukite.
Other Authors: Iakovidou, Athina.
Published: Αθήνα : Κέντρον Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, 2007.
Physical Description: xiv, 754 p. : ill. ; 28 cm.
Thesaurus:
Contents/pieces: 78 records
Call Number Description Item Status Note
Y A CIT 10
Call Number Description Item Status Note
Z 1200 scala (10) Esposizione del 27 maggio 2013
Call Number Description Item Status Note
S 35670