Okres rzymski i wędrówek ludów w północnej polsce : 1. Materiały z konferencji "cmentarzyska z okresu rzymskiego jako miejsca kultu". Biale Błota, 17-19 maja 2000 r.

Other Authors: Kajzer, Leszek
Published: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2007.
Physical Description: 348 S. : Abb. ; 24 cm.
Series: Folia Archaeologica (Łódź) 25
Thesaurus:
Contents/pieces: 14 records
Call Number Description Item Status Note
Q 2539