Ciałopalne szczątki kostne z Zadowic (stan : 1, woj. wielkopolskie) w świetle badań antropologicznych.

Main Author: Śmieszkiewicz-Skwarska, Alicja
Other Authors: Malinowski, Andrzej
Published: Sobótka/Wrocław : Muzeum Ślężańskie w Sobótce, 2002.
Physical Description: 147-161 : Abb.
Subjects:
iDAI.gazetteer: Zadowice
Included in: Popiół i kość.

For holdings in parent records see:
Attention: Holdings may be listed that do not contain this exact record.

Call Number Located Description Item Status Note
Bibliothek Non-circulation