Prefiguracje myślenia o działaniu ludzkim : Interpretacje humanistyczne i przyrodoznawcze w historiografii.

Parallelsachtitel: Denkpräfigurationes über menschliches Handeln. Humanistische und naturkundliche Interpretationen in der Historiographie
Main Author: Wrzosek, Wojciech
Published: Gdańsk : Muzeum Archeologiczne (Gdańsk), 2000.
Physical Description: 33-41.
Thesaurus:
Included in: Kultura archaiczna w zwierciadle wyobrażeń, słów i rzeczy.
Call Number Description Item Status Note