Ratownicze badania wykopaliskowe w rejonie ul. Kuźniczej i ul. Nożowniczej we Wrocławiu. Rescue excavations in the area of Kuźnicza and Nożownicza Streets in Wrocław, carried out in 1992.

Main Author: Piekalski, Jerzy.
Other Authors: Buśko, Cezary.
Published: 1994.
Physical Description: 411-425 : Abb.
Thesaurus:
iDAI.gazetteer: Wrocław
Included in: Śląskie Sprawozdania Archeologiczne, 35 (1994)
Call Number Description Item Status Note
197/117 2015 57
197/117 2014 56
197/117 2013 55
197/117 2012 54
197/117 2011 53
197/117 61 (2019)
197/117 60 (2018) On order
197/117 59 (2017)
197/117 58 (2016)
Call Number Description Item Status Note
A 6335
Call Number Description Item Status Note
A 6335 61 (2019) On order
A 6335 60 (2018) On order
A 6335 59 (2017) In Process
A 6335 58 (2016)
A 6335 57 (2015)
A 6335 56 (2014)
A 6335 55 (2013)
A 6335 54 (2012)
A 6335 53 (2011)
Call Number Description Item Status Note
197/117