Note sur le gisement du Bronze Final 3a de Sariot (Cabrières, Gard).

1. Verfasser: Dedet, Bernard.
Weitere Verfasser: Pene, Jean Michel
Ort/Verlag/Jahr: 1995.
Umfang/Format: 101-105 : Abb.
Thesaurus:
iDAI.gazetteer: Cabrières
Enthalten in: Archéologie en Languedoc (Revue), 19 (1995)
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
A 3732 r