Pozdně bronzové a pozdně halštatské nálezy z opevněného výšinného sídliště u Podražnice, okr. Domažlice. Die spätbronzezeitlichen und späthallstattzeitlichen Funde von der Höhensiedlung Podražnice, Bez. Domažlice.

Main Author: Šaldová, Věra
Published: 1998.
Physical Description: 216-226 : Abb.
Subjects:
iDAI.gazetteer: Podrażnice, okr. Domażlice
Contained in: Památky Archeologické, 89,2 (1998)

For holdings in parent records see:
Attention: Holdings may be listed that do not contain this exact record.

Call Number Located Description Item Status Note
A 7540 Bibliothek Non-circulation
A 7540 Bibliothek 103 (2012) Non-circulation
A 7540 Bibliothek 104 (2013) Non-circulation
A 7540 Bibliothek 105 (2014) Non-circulation
A 7540 Bibliothek 106 (2015) Non-circulation
A 7540 Bibliothek 107 (2016) Non-circulation
A 7540 Bibliothek 108 (2017) Non-circulation
A 7540 Bibliothek 109 (2018) Non-circulation
A 7540 Bibliothek 110 (2019) Non-circulation
A 7540 Bibliothek 111 (2020) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Z Tsche 600 Mag 110 (2019) Non-circulation
Z Tsche 600 Mag 104-106 (2013-2015) Non-circulation
Z Tsche 600 Mag 107 (2016) Non-circulation
Z Tsche 600 Mag 108 (2017) Non-circulation
Z Tsche 600 Mag 109 (2018) Non-circulation
Z Tsche 600 Mag 25 (1913) - 88 (1997) Non-circulation
Z Tsche 600 Mag 111 (2020) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
196/20 25 ( 1913) - 105 (2014) - Non-circulation
196/20 Bibliothek 1 105 (2014) Non-circulation
196/20 Bibliothek 1 106 (2015) Non-circulation
196/20 Bibliothek 1 107 (2016) Non-circulation
196/20 Bibliothek 1 108 (2017) Non-circulation
196/20 Bibliothek 1 109 (2018) Non-circulation
196/20 Bibliothek 1 110 (2019) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Z 76 / 620 MAG 111 (2020) Non-circulation
Z 76 / 620 MAG 101 (2010) Non-circulation
Z 76 / 620 MAG 102 (2011) Non-circulation
Z 76 / 620 MAG 103 (2012) Non-circulation
Z 76 / 620 MAG 104 (2013) Non-circulation
Z 76 / 620 MAG 105 (2014) Non-circulation
Z 76 / 620 MAG 106 (2015) Non-circulation
Z 76 / 620 MAG 107 (2016) Non-circulation
Z 76 / 620 MAG 108 (2017) Non-circulation
Z 76 / 620 MAG 109 (2018) Non-circulation
Z 76 / 620 MAG 110 (2019) Non-circulation
Z 76 / 620 MAG 38 (1932) ; 43 (1947/48)- Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Z-CS/PamA 103 (2012) Non-circulation
Z-CS/PamA 104 (2013) Non-circulation
Z-CS/PamA 105 (2014) Non-circulation
Z-CS/PamA 106 (2015) Non-circulation
Z-CS/PamA 107 (2016) Non-circulation
Z-CS/PamA 108 (2017) Non-circulation
Z-CS/PamA 109 (2018) Non-circulation
Z-CS/PamA 110 (2019) Non-circulation
Z-CS/PamA 111 (2020) Non-circulation
Z-CS/PamA 44 (1953) - 102 (2011) Non-circulation