Relaţii între cultura "Mnogovalikovaia" dintre Nistru şi Prut şi cultura Monteoru. Au sujet des liens de la culture "Mnogovalikovaia" répandue entre Dniestr et Prut et la culture Monteoru.

Main Author: Sava, Eugen.
Published: 1991.
Physical Description: 15-37 : Abb.
Thesaurus:
iDAI.gazetteer: Rumänien
Ukraine
Included in: Thraco-Dacica, 12 (1991)
Call Number Description Item Status Note
Y A 5920 1 (1976)
XXI 222 2 (1981) - 23 (2002), N.S. 1(=24)(2009) - 2(=25/26) (2010/11)
Call Number Description Item Status Note
Zs RO 28 23.2002
Zs RO 28 24=N.S.1 (2009), 1/2
Zs RO 28 25/26=N.S. 2/3 (2010/2011)
Zs RO 28 26=N.S.1 (2011) On order
Zs RO 28 26=N.S.2 (2011) On order
Zs RO 28 27=N.S.1 (2012) On order
Zs RO 28 27=N.S.2 (2012) On order
Zs RO 28 27=N.S.4 (2012) On order
Zs RO 28 28=N.S.5 (2013) On order
Zs RO 28 29=N.S.6 (2014) On order
Zs RO 28 30=N.S.7 (2015) On order
Zs RO 28 31=N.S.8 (2016) On order
Call Number Description Item Status Note
Z 63 / 850 MAG
Call Number Description Item Status Note
A 6603 t,10
A 6603 t,10 24=N.S.1 (2009)
A 6603 t,10 25/26=N.S.2/3 (2010/11)
A 6603 t,10 27/28=N.S.4/5 (2012/13)
A 6603 t,10 29/30=N.S.6/7 (2014/15)
A 6603 t,10 31=N.S.8 (2016) On order
Call Number Description Item Status Note
Z Rum 220 24=N.S. 1 (2009), 1/2
Z Rum 220 25/26=N.S. 2/3 (2010/2011)
Z Rum 220 27=N.S.1 (2012) On order
Z Rum 220 27=N.S.2 (2012) On order
Z Rum 220 28=N.S.5 (2013) On order
Z Rum 220 29=N.S.6 (2014) On order
Z Rum 220 30=N.S.7 (2015) On order
Z Rum 220 31=N.S.8 (2016) On order
Z Rum 220 t.2 (1981)-25/26 (2010/11)
Call Number Description Item Status Note
Z-R/ThracoDac 24=N.S.1 (2009)
Z-R/ThracoDac 25-26=N.S.2-3 (2010-2011)
Z-R/ThracoDac 27=N.S.1 (2012) On order
Z-R/ThracoDac 27=N.S.2 (2012) On order
Z-R/ThracoDac 28=N.S.5 (2013) On order
Z-R/ThracoDac 29=N.S.6 (2014) On order
Z-R/ThracoDac 30=N.S.7 (2015) On order
Z-R/ThracoDac 31=N.S.8 (2016) On order
Z-R/ThracoDac t.2 (1981) -19 (1998); 22 (2001) - 23 (2002)