Θρεπτήρια : μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria : studies on Ancient Macedonia

Parallelsachtitel: Threpteria
Zusätzlicher Titel: Threptēria meletes gia tēs archaia Makedonia
Weitere Verfasser: Tiverios, Michalēs A. , Nigdelēs, P. M. , Adam-Velenē, Polyxenē
Ort/Verlag/Jahr: Θεσσαλονίκη : Α.Π.Θ., 2012.
Umfang/Format: xi, 735 p. : ill. ; 30 cm.
Schlagworte:
Inhalte/Bestandteile: 25 Datensätze
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
J A MAK 116
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Ha Makedonia 1500 Esposizione del 25 marzo 2013
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
D-8/1/12570