Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη 22 (2008)

Published: Θεσσαλονίκη : Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2011.
Physical Description: 28 cm.
Contained in: Το αρχαιολογικό έργο στη Μακεδονία και Θράκη
Contents/pieces: 50 records

For holdings in parent records see:
Attention: Holdings may be listed that do not contain this exact record.

Call Number Located Description Item Status Note
Zs GR 5 Magazin 15.2001 Non-circulation
Zs GR 5 Magazin 16.2002 Non-circulation
Zs GR 5 Magazin 17.2003 Non-circulation
Zs GR 5 Magazin 18.2004 Non-circulation
Zs GR 5 Magazin 19.2005 On order
Zs GR 5 Magazin 20.2006 Non-circulation
Zs GR 5 Magazin 21.2007 Non-circulation
Zs GR 5 Magazin 22.2008 Non-circulation
Zs GR 5 Magazin 23 (2009) Non-circulation
Zs GR 5 Magazin 24 (2010) On order
Zs GR 5 Magazin 24 (2010) Non-circulation
Zs GR 5 Magazin 25 (2011) On order
Zs GR 5 Magazin 25 (2011) Non-circulation
Zs GR 5 Magazin 26 (2012) Non-circulation
Zs GR 5 Magazin 27 (2013) Non-circulation
Zs GR 5 Magazin 28 (2014) On order
Zs GR 5 Magazin Jubliläumsband. Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
A 4391 l Bibliothek Non-circulation
A 4391 l Bibliothek 25 (2011) Non-circulation
A 4391 l Bibliothek 11 (1997) Non-circulation
A 4391 l Bibliothek 14 (2000) Non-circulation
A 4391 l Bibliothek 21 (2007) Non-circulation
A 4391 l Bibliothek 22 (2008) Non-circulation
A 4391 l Bibliothek 23 (2009) On order
A 4391 l Bibliothek 24 (2010) On order
A 4391 l Bibliothek 26 (2012) On order
A 4391 l Bibliothek 27 (2013) On order
A 4391 l Bibliothek 28 (2014) On order
Call Number Located Description Item Status Note
Z Griech 35 1 (1987)-16 (2002), 18 (2004)-23 (2009)+ 20 chronia (2009) - Non-circulation
Z Griech 35 24 (2010) Non-circulation
Z Griech 35 25 (2011) On order Reclamed!
Z Griech 35 26 (2012) Non-circulation
Z Griech 35 27 (2013) On order
Z Griech 35 28 (2014) On order
Call Number Located Description Item Status Note
Z-GR/AErgoMak 1 (1987) - 21 (2007), 20 choria (2009) Non-circulation
Z-GR/AErgoMak 22 (2008) Non-circulation
Z-GR/AErgoMak 23 (2009) Non-circulation
Z-GR/AErgoMak 24 (2010) Non-circulation
Z-GR/AErgoMak 25 (2011) Non-circulation
Z-GR/AErgoMak 26 (2012) Non-circulation
Z-GR/AErgoMak 27 (2013) Non-circulation
Z-GR/AErgoMak 28 (2014) On order
Call Number Located Description Item Status Note
XII 139 1 (1987) - 27 (2013), Jub.Bd. (2009) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
22/5.5 1(1987)-25 (2011), Jub.Bd. (2009) Non-circulation