Infrastruktura veřejných prostranství a komunikací Opavy a dalších měst moravskoslezského pomezí ve středověku a raném novověku v kontextu střední Evropy.

Main Author: Kolář, František
Other Authors: Zezula, Michal
Published: Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2014.
Physical Description: 213-287.
Included in: Středověká Evropa v pohybu

For holdings in parent records see:
Attention: Holdings may be listed that do not contain this exact record.

Call Number Located Description Item Status Note
DCk 43 Bibliothek Non-circulation Festschrift