Infrastruktura veřejných prostranství a komunikací Opavy a dalších měst moravskoslezského pomezí ve středověku a raném novověku v kontextu střední Evropy.

Main Author: Kolář, František
Other Authors: Zezula, Michal
Published: Praha : Archeologický ústav AV ČR, 2014.
Physical Description: 213-287.
Included in: Středověká Evropa v pohybu
Call Number Description Item Status Note
DCk 43 Festschrift