Το Αρχαιολογικό Έργο στήν Άνω Μακεδονία : Αιανή -Xαιδελβεργη = The archaeological work in Upper Macedonia, Aiani - Heidelberg

Parallelsachtitel: The archaeological work in Upper Macedonia, Aiani - Heidelberg
Other Authors: Karamētrou-Mentesidē, G.
Published: Αιανή : Λ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής. 2004
Included in: Το Αρχαιολογικό Έργο στήν Άνω Μακεδονία /
Contents/pieces: 11 records
Call Number Description Item Status Note
Z Griech 22 2 (2011) (2013)
Z Griech 22 1 (2009) On order
Z Griech 22 1 (2009)
Call Number Description Item Status Note
Z-GR/ArchAnoMak 2 (2011) On order
Z-GR/ArchAnoMak 1 (2009)
Call Number Description Item Status Note
XII 154 1 (2009) - 2 (2011)