Mezhgosudarstvennye otnosheniia i diplomatiia v antichnosti

Parallelsachtitel: Interstate relations and diplomacy in antiquity
Körperschaft: Kazanskij gosudarstvennyj universitet.
Weitere Verfasser: Gabelko, O. L.
Ort/Verlag/Jahr: Kazan : Kazanskii gos. universitet, 2000.
Umfang/Format: 352 p. : maps ; 21 cm.
Schlagworte:
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
N VI Mezg