Zhongguo gu dai du cheng kao gu fa xian yu yan jiu = The archaeological discovery and research of ancient Chinese capital

Parallelsachtitel: 中国古代都城考古发现与研究 =
Archaeological discovery and research of ancient Chinese capital
Weitere Verfasser: Liu, Qingzhu.
Ort/Verlag/Jahr: Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016.
Ausgabe: Di 1 ban.
Umfang/Format: 2 volumes (9, 9, 992 pages) : illustrations ; 27 cm.
Schriftenreihe: Zhongguo she hui ke xue yuan wen ku. Li shi kao gu yan jiu xi lie
Schlagworte:
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
In Process