Research in ancient Iran and Avesta = Pazhuhish dar farhang-i bastani va shinakht-i Avista Vol. 2 : Amersfoort 7-11 October 1997, The Netherlands

Parallelsachtitel: Pazhuhish dar farhang-i bastani va shinakht-i Avista
Ort/Verlag/Jahr: Vincennes : Abnousse, 1997.
Schlagworte: