Iliria 40 (2016)

Published: Tiranë : Universiteti i Tiranës, Instituti i historisë dhe i gjuhësisë, Sektori i Arkeologjisë, 2016.
Included in: Iliria
Contents/pieces: 11 records

See parent record:
See parent explanation

Call Number Located Description Item Status Note
Not deliverable
190/1 Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
Zs AL 1 Magazin 29.1999/2000 Non-circulation
Zs AL 1 Magazin 30.2001/2002 Non-circulation
Zs AL 1 Magazin 31.2003/2004 Non-circulation
Zs AL 1 Magazin 32.2002/2003 On order
Zs AL 1 Magazin 32.2005/2006 On order
Zs AL 1 Magazin 33.2006/2007 On order
Zs AL 1 Magazin 34.2007/2008 On order
Zs AL 1 Magazin 35 (2011) On order
Zs AL 1 Magazin 36 (2012) On order
Zs AL 1 Magazin 37 (2013) On order
Zs AL 1 Magazin 38 (2014) On order
Zs AL 1 Magazin 39 (2015) On order
Zs AL 1 Magazin 40 (2016) On order
Zs AL 1 Magazin 41 (2017) On order
Call Number Located Description Item Status Note
A 46 Bibliothek Non-circulation
A 46 Bibliothek 35 (2011) Non-circulation
A 46 Bibliothek 36 (2012) Non-circulation
A 46 Bibliothek 37 (2013) Non-circulation
A 46 Bibliothek 38 (2014) On order
A 46 Bibliothek 39 (2015) Non-circulation
A 46 Bibliothek 40 (2016) Non-circulation
A 46 Bibliothek 41 (2017) On order
Call Number Located Description Item Status Note
Z Alban 20 1 (1971)-29 (1999/2000); 32(2005/06) - Non-circulation
Z Alban 20 33.2007/2008 On order
Z Alban 20 34 (2009/2010) Non-circulation
Z Alban 20 35 (2011) Non-circulation
Z Alban 20 36 (2012) On order Reclamed!!
Z Alban 20 37 (2013) Non-circulation
Z Alban 20 38 (2014) On order
Z Alban 20 39 (2015) On order
Z Alban 20 40 (2016) On order
Z Alban 20 41 (2017) On order
Call Number Located Description Item Status Note
Z-AL/Iliria 1 (1971) - 30 (2001-2002), 32 (2005-2006) - 34 (2009-2010) Non-circulation
Z-AL/Iliria 35 (2011) Non-circulation
Z-AL/Iliria 36 (2012) Non-circulation
Z-AL/Iliria 37 (2013) Non-circulation
Z-AL/Iliria 38 (2014) Non-circulation
Z-AL/Iliria 39 (2015) Non-circulation
Z-AL/Iliria 40 (2016) Non-circulation
Z-AL/Iliria 41 (2017) On order
Call Number Located Description Item Status Note
XXI 119 1 (1971)-30 (2001/02) ; 32 (2005/06) ; 34 (2009/10) Non-circulation
Call Number Located Description Item Status Note
online [4] H. 2 (2014) - Non-circulation