Iliria 40 (2016)

Published: Tiranë : Universiteti i Tiranës, Instituti i historisë dhe i gjuhësisë, Sektori i Arkeologjisë, 2016.
Included in: Iliria
Contents/pieces: 11 records
Call Number Description Item Status Note
Undeliverable
190/1
Call Number Description Item Status Note
Zs AL 1 29.1999/2000
Zs AL 1 30.2001/2002
Zs AL 1 31.2003/2004
Zs AL 1 32.2002/2003 On order
Zs AL 1 32.2005/2006 On order
Zs AL 1 33.2006/2007 On order
Zs AL 1 34.2007/2008 On order
Zs AL 1 35 (2011) On order
Zs AL 1 36 (2012) On order
Zs AL 1 37 (2013) On order
Zs AL 1 38 (2014) On order
Zs AL 1 39 (2015) On order
Zs AL 1 40 (2016) On order
Zs AL 1 41 (2017) On order
Call Number Description Item Status Note
A 46
A 46 35 (2011)
A 46 36 (2012)
A 46 37 (2013)
A 46 38 (2014) On order
A 46 39 (2015)
A 46 40 (2016)
A 46 41 (2017) On order
Call Number Description Item Status Note
Z Alban 20 1 (1971)-29 (1999/2000); 32(2005/06) -
Z Alban 20 33.2007/2008 On order
Z Alban 20 34 (2009/2010)
Z Alban 20 35 (2011)
Z Alban 20 36 (2012) On order Reclamed!!
Z Alban 20 37 (2013)
Z Alban 20 38 (2014) On order
Z Alban 20 39 (2015) On order
Z Alban 20 40 (2016) On order
Z Alban 20 41 (2017) On order
Call Number Description Item Status Note
Z-AL/Iliria 1 (1971) - 30 (2001-2002), 32 (2005-2006) - 34 (2009-2010)
Z-AL/Iliria 35 (2011)
Z-AL/Iliria 36 (2012)
Z-AL/Iliria 37 (2013)
Z-AL/Iliria 38 (2014)
Z-AL/Iliria 39 (2015)
Z-AL/Iliria 40 (2016)
Z-AL/Iliria 41 (2017) On order
Call Number Description Item Status Note
online [4] H. 2 (2014) -
Call Number Description Item Status Note
XXI 119 1 (1971)-30 (2001/02) ; 32 (2005/06) ; 34 (2009/10)