Το νόμισμα στήν Πελοπόννησο : Πρακτικά συνεδρίου της ΣΤ΄Επιστημονικής Συνάντησης των Φίλων του Νομισματικού Μουσείου Άργος, 26-29 Μαϊου 2011 = Coins in the Peloponnese : Mints, iconography, circulation, history from antiquity to modern times : Proceedings of the sixth scientific meeting in the memory of Tony Hackens, Argos, May 26-29, 2011 = La monnaie dans le Péloponnèse : production, iconographie, circulation, histoire de l'antiquité à l'époque moderne : Actes de la sixième rencontre scientifique dédiée à la mémoire de Tony Hackens, Argos, 26-29 mai 2011

Parallelsachtitel: Coins in the Peloponnese
La monnaie dans le Péloponnèse
Zusätzlicher Titel: To nomisma stēn Peloponnēso
Weitere Verfasser: Αποστόλου, Εύα , [HerausgeberIn] , Doyen, Charles , [HerausgeberIn] , Hackens, Tony, 1939-1997 , [honouree]
Ort/Verlag/Jahr: Athènes : Paris : École française d'Athènes de Boccard Édition-Diffusion, 2017.
Umfang/Format: 2 volumes [527; 285 pages] : coloured illustrations ; 24 cm.
Schriftenreihe: Bulletin de correspondance hellénique. Supplément ; 57
Óβολός ; 10
Schlagworte:
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
XIV 10 a (57)
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z-F/BCH - Suppl. 57.2 Vol. 2
Z-F/BCH - Suppl. 57.1 Vol. 1
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z Fran 500 a (57:1-2) 2 volumes In Process Esposizione del 24 settembre 2018