Ο υστεροαρχαικος ναος του διος σωτηρος και της Αθηνας ΅Σωτειρας στα αρχαια Σταγειρα=The Late Archaic Temple of Zeus Soter and Athena Soteira at Ancient Stageira.

Parallelsachtitel: Late Archaic Temple of Zeus Soter and Athena Soteira at Ancient Stageira
1. Verfasser: Sismanidis, Constantine L.
Ort/Verlag/Jahr: Θεσσαλονίκη : Α.Π.Θ., 2012.
Umfang/Format: 400-413 ; 30 cm.
Thesaurus:
Enthalten in: Θρεπτήρια :
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
J A MAK 116
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Ha Makedonia 1500 Esposizione del 25 marzo 2013
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
D-8/1/12570