Πρακτικά Α' Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Άνδρος 5-9 Σεπτεμβρίου 1991 Μέρος Α'

Zusätzlicher Titel: Praktika A' Kykladologikou Synedriou, Andros 5-9 Septemvriou 1991. Meros A'
Körperschaft: Kykladologiko Synedrio Andros, Greece)
Hetaireia Kykladikōn Meletōn.
Weitere Verfasser: Sphyroeras, Vas. Vl. , Ēmellos, Steph. D.
Ort/Verlag/Jahr: Αθήνα : Εταιρεία Κυκλαδικών Μελέτων, 1993.
Umfang/Format: 399 p. ; 25 cm.
Schlagworte:
Enthalten in: Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
A 4390 m Mag
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
Z Griech 137 Mag 20.2006/2010
Z Griech 137 Mag 19.2004/2005
Z Griech 137 Mag 1.1961-18.2002/03
Signatur Beschreibung Exemplarstatus Notiz
XII 189 1 (1961) - 21 (2011/2014)